Thermo Luxus

systém ideal 8000 nemeckej kvality je NOVÁ ponuka od Aluplastu, v ktorej sa kladie hlavný dôraz na zníženie tepelných parametrov.Možné to bolo vďaka zväčšeniu stavebnej hĺbky profilu na 85 mm, 6-komorová konštrukcia profilu a systému troch tesnení. Systém ideal 8000 je vhodný pre investorov, ktorý majú záujem o energeticky úsporné budovanie.

systém ideal 8000 je NOVÁ ponuka od Aluplastu, v ktorej sa kladie hlavný dôraz na zníženie tepelných parametrov.Možné to bolo vďaka zväčšeniu stavebnej hĺbky profilu na 85 mm, 6-komorová konštrukcia profilu so systémom troch tesnení. Systém ideal 8000 je vhodný pre investorov, ktorý majú záujem o energeticky úsporné budovanie.Väčšia hĺbka profilu a tiež rozšírené drážkovanie skla dáva možnosť zasklenia okien 2 komorovým vrstveným sklom /tzn.trojsklo/.Možnosť využitia energeticky úsporných skiel o šírke do 51 mm ,umožňuje tvorenie okien s veľmi nízkym prienikom tepla Uw= 0,76 W/m2K = pasívne stavebníctvo /napr.okno 1230 x 1480 pri koef.zasklenia Ug=0,5 W/m2K, dodahuje koeficient tepelnej izolácie Uw=0,76 W/m2K/.

Trojité tesnenie sľubuje okrem lepšej termiky okien aj zlepšenie zvukovej izolácie. Vďaka oddeleniu tretieho tesnenia vzniká tzv.suchá komora, v ktorej pracuje kovanie, čím sa zvyššuje životnosť a trvalosť mechanizmov kovania.